Al 65 jaar wetenschap naar de praktijk

Dit jaar bestond het NHG precies 65 jaar. Op deze website hebben we dat elke maand een beetje gevierd: we namen u mee met grote en belangrijke ontwikkelingen van het NHG en het huisartsenvak. Soms kwamen juist de wat minder zichtbare werkzaamheden van het NHG voor het voetlicht. We maakten podcasts, gaven producten weg en we vroegen om uw mening.

Maar, belangrijker nog: hoe gaan we nu verder? Bekijk de video van Eric Scheppink, namens de Raad van Bestuur.

Blik op de toekomst

Live-ontmoetingen waren
weer mogelijk in 2022

Eindelijk konden we elkaar weer live ontmoeten: op 8 april 2022 was er weer een fysiek NHG-congres en op 22 juni de NHG-Wetenschapsdag. En er was nog een jubileum te vieren: niet alleen wij maar ook H&W bestond 65 jaar.

Podcasts terugluisteren?

Nog even een podcast van een van de thema’s terugluisteren? U vindt ze op Spotify.

Meerjarenbeleidsplan: herijken missie en visie

Bij de start van het jubileumjaar vroegen we uw mening over de missie van het NHG en de meerwaarde van het lidmaatschap. De poll luidde: “Met de missie van het NHG ben ik in staat om optimale patiëntenzorg te verlenen. Daarom zou élke huisarts in Nederland lid van het NHG moeten zijn”. Maar liefst 92 procent van de stemmers beantwoordden deze poll met ‘Ja’.

Om te borgen dat de functie en focus van het NHG blijven aansluiten, ronden we in de eerste helft van 2023 een herijkingstraject af van de missie en visie van het NHG. We vragen daarbij graag ook om uw input en mening. Houd uw mailbox dus in de gaten!

Wat kunt u verwachten van het NHG in 2023?

Bekijk het Jaarplan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 december 2022 is het Jaarplan 2023 vastgesteld. Wilt u weten wat u volgend jaar van ons kunt verwachten? Lees dan het Jaarplan.

Vernieuwde website www.nhg.org

Er wordt hard gewerkt aan een volledig vernieuwde website nhg.org. Hard nodig: de huidige website is behoorlijk verouderd en content is niet goed vindbaar. De nieuwe website wordt 30 januari 2023 gelanceerd!

Op onze vernieuwde website vindt u straks nog meer relevante thema’s voor u en de huisartspraktijk. Ook willen we onze leden meer betrekken en meer bieden. De website is volledig op mobiel te raadplegen, de zoekfunctie is sterk verbeterd en er is een duidelijke menustructuur.

29 DECEMBER 1956 - 2021

65 jaar wetenschap naar de praktijk

Op 29 december 2021 bestaat het NHG precies 65 jaar. Al 65 jaar brengen wij wetenschap naar de praktijk. Dat willen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Elke maand gaan we dit een beetje vieren. We nemen u daarbij mee in de grote en belangrijke ontwikkelingen van het NHG en het huisartsenvak. 

Beluister gratis podcasts, hoor wat andere huisartsen vinden van onze producten, leer, luister of geef uw mening! Stay tuned. 

De thema's van het jubileumjaar

Januari 2022
De vereniging NHG en geschiedenis
De vereniging NHG en geschiedenis
Met de oprichting van de vereniging op 29 december 1956 bestaat het NHG 65 jaar. Al 65 jaar brengen wij wetenschap naar de praktijk. Hoe begon het NHG 65 jaar geleden en waar gaan we met elkaar naar toe? Lees meer >
Februari 2022
NHG-Richtlijnen
NHG-Richtlijnen

De NHG-richtlijnen zijn evidence based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk en vormen de professionele standaard voor de huisartsenzorg in Nederland. Ze maken ook een belangrijk deel uit van de opleiding Huisartsgeneeskunde.

Maart 2022
E-health en congres
E-health en congres

De inzet van digitale toepassingen in de huisartsenpraktijk: heeft dit een vlucht genomen de laatste jaren, en aan welke ontwikkelingen zijn er behoefte in de praktijk? Op 8 april vindt het NHG-Congres plaats. Hopelijk ontmoeten we elkaar fysiek in Den Bosch!

April 2022
E-learning / instructiefilms
E-learning / instructiefilms

Jaarlijks brengt het NHG 12 nieuwe e-learnings uit en we actualiseren alle bestaande e-learnings regelmatig. Een populaire manier voor huisartsen om de (praktische) kennis op peil te houden. En we onderzoeken nieuwe, meer interactieve werk- en implementatievormen. Wat vindt u fijn?

Juni 2022
Thuisarts.nl
Thuisarts.nl

In 2022 bestaat Thuisarts.nl al weer 10 jaar. In die jaren is het uitgegroeid tot een zeer populaire website met maandelijks miljoenen bezoekers. Maar, we staan niet stil! Onze ambitie: Thuisarts.nl als generieke, digitale informatievoorziening met betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie voor iedereen.

Augustus 2022
Triagewijzer/Spoedzorg
Triagewijzer/Spoedzorg

We ontwikkelen de NHG-TriageWijzer verder door op basis van de feedback en suggesties uit het gebruikersonderzoek. Er komt digitaal en in boekvorm een nieuwe versie beschikbaar.

Oktober 2022
Informatisering huisartsenzorg
Informatisering huisartsenzorg

Een minder zichtbaar onderdeel van het werk dat we graag beter zichtbaar maken: het NHG HIS-Referentiemodel, de NHG-tabellen en het NHG-Formularium faciliteren digitale processen in de dagelijkse praktijk.