MAANDTHEMA / Oktober

Met informatisering dragen wij bij aan goede en veilige zorg

De zorg die u als huisarts levert is goed zichtbaar. Toch is dat slechts de top van de ijsberg. Onder water gebeurt er nog veel meer wat niet direct zichtbaar, maar wel cruciaal is voor het leveren van deze zorg. Zo zijn er bijvoorbeeld in de eerstelijnszorg afspraken gemaakt over standaardisatie van gegevensopslag en eenduidige gegevensuitwisseling.

Het NHG is de grondlegger van eenduidige registratie en uitwisseling van patiëntgegevens in de huisartsenzorg. Met de onafhankelijke ontwikkeling van communicatierichtlijnen en werkbare oplossingen dragen we bij aan de continuïteit van goede en veilige zorg. Zo kunt u zich richten op de optimale zorg voor uw patiënten.

Werkbare oplossingen
in uw praktijk

Samen met huisartsen, partnerorganisaties
en HIS-leveranciers zorgen wij dat u:

tjeerd

Interview

Communicatierichtlijnen in de dagelijkse huisartsenpraktijk

Onze communicatierichtlijnen zijn niet altijd direct zichtbaar in de dagelijkse huisartsenpraktijk, maar wél onmisbaar. NHG-er Tjeerd van Althuis is samen met zijn collega’s nauw betrokken bij de ontwikkeling hiervan en vertelt hoe de communicatierichtlijnen bijdragen aan de dagelijkse huisartsenpraktijk.

Binnenkort herzien

Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

In de acute zorg is het van levensbelang dat zorgverleners in 1 oogopslag relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt overzien. Hiervoor delen zorgverleners in de acute zorgketen actuele medische gegevens die nodig zijn voor  behandeling elektronisch met elkaar. 

De richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg beschrijft welke gegevens belangrijk zijn om digitaal uit te wisselen. In een situatie waarbij acute zorg nodig is zijn hierdoor gegevens beter, makkelijker en veiliger beschikbaar.

Later dit jaar wordt de richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg  herzien. 

Verloop uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners

Omvang gebruikers richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg

0
Praktiserende huisartsen
0
Huisartsenposten
0
Spoedeisende hulpafdelingen
0
Regionale ambulancevoorzieningen

Wat kunt u de komende
6 maanden van ons verwachten?

Download alvast NHG Rx app

Goed voorbereid op de nieuwe versie? Download de app en registreer je met je NHG-lidnummer en krijg gratis toegang tot de app. De app is beschikbaar in de AppStore en Google Play.