Fernanne Verhoeven

Huisarts en huisartsopleider

Wie ben je?

Met veel plezier heb ik de huisartsenopleiding afgerond in Inverness/Dornoch in Schotland. In 1997 ben ik naar Nederland gekomen en hier gestart als huisarts. Ik werk nu in de apotheekhoudende praktijk De Fundatie in Beetsterzwaag (Friesland) en sinds 2006 ben ik ook huisartsopleider. Op dit moment ben ik actief bij de organisatie die de beroemde 2 jaarlijkse Texelcursus organiseert voor
Friese huisartsen. En ik ben lid van de kwaliteitscommissie van de Friese Dokterswacht.

Hiervoor was ik 8 jaar voorzitter van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)en heb hier diverse nascholingen georganiseerd. Dit deed ik samen met de Doktersacademie Friesland.

Waarom ben je huisarts geworden?  

Ik heb 4,5 jaar als tropenarts gewerkt in Kenia. Deze bijzondere ervaring heeft mij doen besluiten huisarts te worden. Ik heb namelijk een brede interesse en bij beide functies komen vele aspecten van de huisartsgeneeskunde aan bod. Dit was dus een logische vervolgstap.

Waarom ben je lid geworden van de VR? 

Ik vind het een voorrecht deze rol te mogen vervullen voor het NHG. Ik wilde graag mijn scope buiten de provincie verleggen en voor Friesland de huisartsen vertegenwoordigen bij het NHG. Ik vind het waardevol om het NHG-Bestuur (on)gevraagd te adviseren over de dagelijkse praktijk en vind het belangrijk om dat wat het NHG te bieden onder de aandacht te brengen bij de huisartsen in de periferie.

Waarvoor mogen collega’s jou benaderen?

Medewerkers van het NHG mogen mij benaderen voor alles wat te maken heeft met mijn rol als huisarts en als lid van de Verenigingsraad.