Marco Eichhorn

Huisarts en opleider

Wie ben je?

Ik ben nu bijna 30 jaar huisarts in Dokkum in een grote groepspraktijk. Daarvoor was ik van 1985 tot 1989 als tropenarts werkzaam in Oeganda. Vanaf 2008 leid ik physician assistants (PA) op voor het huisartsen vak. In onze praktijk werken wij inmiddels intensief met PA-ers en zijn zij zeer betrokken bij de huisartsenzorg. Vanaf 2000 heeft onze praktijk pilotprojecten opgezet in de ouderen- en GGZ zorg. Bij de College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) ben ik geregistreerd voor oogheelkunde en als Erkend Kwaliteits Consulent (EKC). Andere interesses liggen bij het opleiden, organiseren van bijscholingen en innovaties in de eerste lijn, waaronder transmurale aspecten.

Waarom ben je huisarts geworden?  

Als tropenarts was ik van “alle markten thuis”. Dat maakte de huisartsgeneeskunde een voor de hand liggende keuze. Zo heb ik ook bewust gekozen voor werken buiten de randstad met in de begin jaren nog volop verloskunde. Door de diversiteit aan competenties binnen de huisartsgeneeskunde heb ik nooit een moment getwijfeld aan mijn keuze.

Waarom ben je lid geworden van de VR? 

Mede door bovenstaande heeft de huisartsenopleiding van Groningen mij gevraagd lid te worden van de Verengingsraad. Het NHG is, naar mijn mening, onmisbaar in onze unieke huisartsenzorg in Nederland. Ik vind het leuk om in de “kraamkamer” van deze zorg te staan en hoop zo een steentje bij te kunnen dragen.

Waarvoor mogen collega’s jou benaderen?

Medewerkers mogen mij altijd benaderen.