NHG-Verenigingsraad

De Verenigingsraad (VR) bestaat uit 15 huisartsen en een adviseur vanuit de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH). Adviseurs worden aangesteld wanneer op een bepaald terrein een lacune bestaat en de inbreng van een adviseur duidelijk meerwaarde heeft. Vanuit het NHG is de bestuurssecretaris als ambtelijk secretaris aan de Verenigingsraad toegevoegd.

Taken NHG-Verenigingsraad

Sinds 2004 heeft de Verenigingsraad een aantal taken op zich genomen:

  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het NHG-bestuur over het inhoudelijk beleid.
  • Het signaleren van ontwikkelingen in de huisartsgeneeskunde en gezondheidszorg in een breder maatschappelijk kader.
  • Zij hebben ook instemmingsrecht bij het meerjarenbeleidsplan en jaarplannen.

De VR geeft met het jaarverslag 2021 (pdf) inzicht in zijn werkzaamheden en legt hiermee verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering.

Henk Schers

Voorzitter Verenigingsraad
“Ik moet zorgen dat leden voldoende en relevante input geven voor een advies aan het bestuur. Dat is niet altijd gemakkelijk, de VR is vaak een kakofonie van meningen.”

Lees verder→

Claudia Frakking – van Dijk

Vicevoorzitter Verenigingsraad
“Ik vind het fijn om te weten wat er speelt en om huisartsen te verbinden met de soms wat theoretische instelling van het NHG.”

Lees verder →

Hedwig Vos

Lid Verenigingsraad
“Ik zit in de Verenigingsraad omdat ik het miste om betrokken te zijn bij het NHG.”

Lees verder →

Jolien Poerink

Lid Verenigingsraad
“Ik wil graag een bijdrage leveren aan de combinatie van wetenschap en praktijk en verbinding leggen tussen het NHG en het werk van de (jonge) huisarts.”

Lees verder →

Mark van der Wel

Lid Verenigingsraad
“Ik ben trots op ons vak en wil bijdragen aan het behouden en onderbouwen van de kernwaarden
huisartsgeneeskunde. Ik kijk met een brede blik en stel kritische vragen.”

Lees verder →

Robbert Keppel

Lid Verenigingsraad
“De Verenigingsraad behoort een mooie afspiegeling te zijn van zijn leden, ook was er weer jong bloed nodig.”

Lees verder →

Marieke Verlaan

Lid Verenigingsraad
“Ik werkte mee aan een NHG-Standaard en kreeg veel waardering hiervoor. Daarom ben ik lid geworden. Ik vind ook dat kaderhuisartsen meer betrokken moeten zijn.”

Lees verder →

Heike Heineman

Lid Verenigingsraad
“Ik vind het interessant om breed over ons vak na te denken. De VR mag adviezen geven aan het bestuur, leuk! Ik zit, namens de VR, ook in de autorisatiecommissie, een verrijking.”

Lees verder →

Bart Osse

Lid Verenigingsraad
“Mijn rol is positief-kritisch. Ik wil zorgen dat er niet te veel ‘van boven af’ wordt bepaald. Maar vind ook dat we alleen met een goed werkende ‘inhoudelijke koepel’ ons blijven ontwikkelen.”

Lees verder →

Gideon den Ouden

Lid Verenigingsraad
“Ik wil graag de wetenschap achter de huisartsgeneeskunde verbinden met de dagelijkse praktijk. Daarom heb
ik ervoor gekozen mij in te zetten als lid van de Verenigingsraad.”

Lees verder →

Marjolein Bouman

Lid Verenigingsraad
“Prettig om dicht bij het wetenschappelijke vuur van de
huisartsgeneeskunde te zitten en hieraan bij te dragen. Ik wil ook meer bekendheid in mijn regio.”

Lees verder →

Fernanne Verhoeven

Lid Verenigingsraad
“Ik vind het waardevol om het NHG-Bestuur te adviseren over de dagelijkse praktijk en vind het belangrijk om dat wat het NHG te bieden heeft onder de aandacht te brengen bij huisartsen.”

Lees verder →

Marco Eichhorn

Lid Verenigingsraad
“Ik vind het NHG onmisbaar in onze unieke huisartsenzorg. Ik vind het leuk om in de “kraamkamer” van deze zorg te staan en hoop zo een steentje bij te kunnen dragen.”

Lees verder →

Petra van der Pas

Lid Verenigingsraad
“Ik vind het fijn om te discussiëren over vraagstukken binnen de huisartsenzorg. Deze interactie is o.a. waardevol voor het aanzien van de huisartsenzorg en het NHG.”

Lees verder →

Suzan van Vliet

Lid Verenigingsraad
“Graag zet ik mijn expertise over organisatie en inhoud van chronische zorg in de zorggroep én
huisartsenpraktijk in voor de verenigingsraad van het NHG.”

Lees verder →

Sietse Wieringa

Lid Verenigingsraad
“Ik wil me graag inzetten voor de huisartsgeneeskunde. Mijn kennis over richtlijnontwikkeling, online werken en duurzame zorg helpt om de dienstverlening van het NHG kwalitatief hoogwaardig te houden.”

Lees verder →

Lisette Verlee

Bestuurssecretaris
“Het is heel erg leuk om alles te kunnen verbinden, en om met al deze betrokken en enthousiaste mensen samen te werken en te bouwen aan het prachtige vak van de huisarts.”

Lees verder →

Astrid Drijkoningen

Lid Verenigingsraad
“Het is belangrijk dat ook de toekomstige generatie huisartsen actief meedenkt over alle aspecten van het vak. Ik ben graag op de hoogte van wat er speelt.”

Lees verder →